Mariusz Max Kolonko w atomowych silosach Wyoming- zdjÍcie z planu Odkrywania Ameryki 2005